LIFE LONG LEARNING PROGRAMME
COMENIUS
From preschool to high school degree
ERASMUS
Higher education
LEONARDO
Vocational education and training
GRUNDTVIG
Individual and group mobility
STUDY VISITS
Educators
Europass
EURO GUIDANCE
ReferNet
Bologna Process
eTwinning
STUDY VISITS

 

CONTACTS  

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTRE

15 Graf Ignatiev Str, fl. 3
1000 Sofia
Tel. (+359 2) 9155 010
Fax: (+ 359 2) 9155 049 hrdc@hrdc.bg

Office Hours: Tuesday and Thursday from 14.00 till 17.00


  

Bulgaria Discovered
    
 
Erasmus way to Bulgaria
    
 
Каталог Коменски - Български училища
    
 
Пътеводител за България на английски език 2009
    
 

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CENTRE

Ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3
1000 София


Тел.:  + 359 2 9155 010
Факс: + 359 2 9155 049
hrdc@hrdc.bg

Център за развитие на човешките ресурси е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008

image


задайте въпрос >>>
кое е за мен ? >>>
навигатор >>>

image
RSS ПОКАНИ
RSS НОВИНИ

НОВИНИ

ЗА НАС

ВРЪЗКИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Права за ползване на сайта

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Коменски

Еразъм

Леонардо

Грюндвиг

Учебни визити

ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА

Ключова дейност 1 - Сътрудничество и иновации в политиките на ученето през целия живот

Ключова дейност 2 - Чуждоезиково обучение

Ключова дейност 3 - Създаване на ИТК - базирани продукти

Ключова дейност 4 - Разпространение и прилагане на резултатите

Дейност "Жан Моне"

ПРОГРАМИ

Europass

EURO GUIDANCE

eTwinning

ЕВРИДИКА

ReferNet

Болонски процес

ЕРАЗМУС МУНДУС

ТЕМПУС

БАЗИ ДАННИ

База данни с партньори Ева

База данни с партньори European Shared Treasure

Търсене в база данни с партньори European Shared Treasure

База данни с партньори Адам


     

   

© 1999-2011 Център за развитие за човешките ресурси  Всички права запазени >>>

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази интернет страница отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

     
created with image